2017 KURS PROGRAMI

AÇILACAK KURSLAR

Hızlandırılmış MBTK-1 ve MBTK-2: DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, PCR, PCR ürünü klonlanma, plazmit izolasyonu –  25-26-27 KASIM  (NOT: Yalnızca MBTK-1’e katılmak isteyenler, 25-26 Kasım tarihlerine gelebilir)  –  kesin kayıt 18 Kasım

BE-1 (Temel Biyoenformatik) –   2-3 ARALIK  (Biyoinformatiğe ve Yüksek Çıktılı Teknolojilere Giriş (Genom Veritabanları (Ensembl, NCBI, UCSC Genome Browser), Proteom Veritabanları (UniProt, InterPro), Mikrodizi (Microarray), Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing), Fonksiyonel Analizler (Çoklu gen listelerinin Analizi, GO Analizi, KEGG Analizi, Transkripsiyon Faktörü Analizi, miRNA Analizi), Network Analizlerine Giriş)  –  kesin kayıt 24 Kasım

KESİN KAYIT TARİHİNE DEĞİN KURS ÜCRETLERİ YATIRILMADIĞINDA, KURS İPTAL EDİLMEKTEDİR.

AÇILMASI PLANLANAN KURSLAR

TMK-1 “Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları Kursu” – YAKINDA AÇILACAK, başvurabilirsiniz

BE-5 (Cytoscape ile Ağ Analizi ) – KONTENJAN DOLUNCA AÇILACAK, başvurabilirsiniz

BE-6 (Yaşam Bilimleriyle Uğraşanlar için Temel İstatistik)   KONTENJAN DOLUNCA AÇILACAK, başvurabilirsiniz

BE-7 (Filogenetik Analiz) –  KONTENJAN DOLUNCA AÇILACAK, başvurabilirsiniz

MBTK-1: DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, PCR – İSTEĞE GÖRE AÇILACAK, başvurabilirsiniz

MBTK-2: PCR ürünü klonlanma, plazmit izolasyonu, agaroz jel elektroforezi – İSTEĞE GÖRE AÇILACAK, başvurabilirsiniz

BE-2+ Primer Tasarımına ve BLAST´a Giriş  –İSTEĞE GÖRE AÇILACAK, başvurabilirsiniz

Birleştirilmiş MBTK-1 ve BE-2:  DNA izolasyonu, PCR , agaroz jel elektroforezi, BLAST’a ve PRİMER tasarımına giriş –İSTEĞE GÖRE AÇILACAK, başvurabilirsiniz

Laboratuvar Yönetimi ve Proje Hazırlama Kursları  İSTEĞE GÖRE AÇILACAK, başvurabilirsiniz

İÇERİK ve ÜCRET 

Yer: Biyoakademi Eğitim Merkezi

 

BAŞVURU FORMU 

 

 

ÖNEMLİ: Kesin kayıt tarihine değin kurs ücreti gönderilmelidir. Kesin kayıt olup da kursa gelmeyen veya vazgeçenlere ücret iadesi yapılmaz. Birden fazla kursa katılacak çalışanlara tamamını peşin ödemek koşuluyla indirim uygulanır (iki kurs %5, üç kurs %10, dört kurs ve üzeri %15). Çalışmayanlara ve geliri olmayan öğrencilere indirim yapılır, iletişime geçiniz (burslu veya çalışan öğrenciler, “çalışan” olarak değerlendirilir). Kurs ücretleri yalnızca eğitim, kitapçık/ders notu ve çay aralarını kapsar. Aralarının süresi ve saati, uygulama ve deneysel koşullara göre değişebilir.  BAZI KURSLARIMIZ 3 – 6 KİŞİDEN OLUŞAN GRUPLARA İSTENİLEN ZAMANDA AÇILABİLMEKTEDİR.

Comments are closed.