Uygulamalı Mikrobiyoloji Kurslarımız

TMK -1: Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları Kursu

Besi yeri tipleri ve hazırlanması, mikroorganizma ekim teknikleri, mikroorganizma kültür tipleri, farklı materyallerden mikroorganizma izolasyon teknikleri,  gram boyama, sterilizasyon teknikleri, mikrobiyolojik örneklerin kısa ve uzun süre saklanması için hazırlanması, mikrobiyolojide kullanılan temel biyokimyasal testler (Süre: 3 gün)

TMK -2: Gıda Mikrobiyolojisi Kursu

TMK-1’e her gün üç saat eklenerek (gıda materyalinden mikroorganizma izolasyonu , gıda mikrobiyolojisinde kullanılan temel biyokimyasal testler, fermentasyon) uygulanır (Süre: 3 gün)

TMK -3: Çevre Mikrobiyolojisi Kursu

TMK-1’e her gün üç saat eklenerek (toprak ve sudan mikroorganizma izolasyon teknikleri,  çevre mikrobiyolojisinde kullanılan temel biyokimyasal testler) uygulanır (Süre: 3 gün)

Comments are closed.