Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Uygulamalı Teknik Kursları

MBTK-1 : DNA izolasyonu, PCR , agaroz jel elektroforezi, BLAST’a giriş (2 Gün)

MBTK- 2 : PCR ürünü klonlanma, plazmit izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, BLAST’a giriş (Süre: 2 Gün)

MBTK- 3 : RNA izolasyonu, cDNA yapımı, Real Time PCR uygulamaları (2 + 1 gün)

MBTK- 4 : Proteomiks (Protein izolasyonu, 2D Elektroforez analizi, Protein yapı ve BLAST Analizleri) (Süre: 3 gün)

MBTK- 5 : Temel Biyokimya Teknikleri (protein – şeker miktarı belirlenmesi, enzim aktivite analizleri, tampon hazırlama, presipitasyon, titrasyon, kromatografik ve spektroskopik analizler) (Süre: 3 gün)

IMG_0917 IMG_20141112_103057IMG_0063

Comments are closed.