Biyoenformatik Kurslarımız

Özel kurs içerik önerileriniz için lütfen ekibimizle iletişime geçiniz

BE -1:  Temel Biyoenformatik Uygulamalı Eğitimi ( Süre: 2 gün)

Her türlü organizma ile gerçekleştirilecek çalışmalarda kullanılabilecek biyoinformatik araçları (Biyoinformatiğe Giriş ve İnsan Genom Projesi, Veri Tabanlarına Giriş, Genom Veritabanları (Ensembl, NCBI, UCSC Genome Browser) Proteom Veritabanları (UniProt, InterPro), Yolak Veritabanları (KEGG), Fonksiyonel Analizlere Giriş, Network Analizine Giriş)

BE -2:  Primer Tasarım Eğitimi ( Süre: 1 gün)

PCR’ın temelleri, Uygulama odaklı farklı PCR yaklaşımları, Primer tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallar, PrimerBLAST ile primer tasarımı

BE -3:  İleri Düzey Biyoinformatik Analiz Eğitimi (Süre: 2 gün)

Yüksek çıktılı teknolojilere giriş, Mikrodizi (Microarray), Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing), Kütle Spektrometrisi (Mass Spectrometry), Fonksiyonel Analizler (Çoklu gen listelerinin Analizi, GO Analizi, KEGG Analizi, Transkripsiyon Faktörü Analizi, miRNA Analizi) STRING Veritabanı

BE -4: İleri Düzey Veritabanları Eğitimi (Süre: 2 gün)

KEGG Veritabanı, GO Veritabanı, STRING Veritabanı, Biomart Marview ile farklı veri tiplerinin birbirine dönüştürülmesi

BE -5: Cytoscape ile Ağ Analizi  (Süre: 1 gün)

Biyolojik veri setlerinin Cytoscape programıyla ağ analizlerinin yapılması ve yorumlanması

BE -6: Yaşam Bilimleriyle Uğraşanlar için Temel İstatistik (Süre: 2 gün)

Biyoloji, tıp, ziraat vb alanlarda çalışanların ihtiyaç duyduğu istatistik bilgisi ve uygulamaları

BE -7:  Filogenetik Analiz Eğitimi (Süre: 2 gün) (*RAPD uygulamalı -3 gün)

Filogenetik analiz algoritmalarına giriş, MEGA5 ile uygulamalı filogenetik analiz
Filogenetik ağaç oluşturma, 
*RAPD verisi değerlendirme

BE -8: Yaşam Bilimleri için Programlama : R ve Bioconductor (Süre: 4 Gün)

Programlama dillerine giriş ve karşılaştırma, R’ın biyolojik veri analizinde kullanım alanları, R’a giriş ve programlamanın temel kavramları, Örnek programlama uygulamaları

BE -9: Yaşam Bilimleri için Programlama : Phyton (Süre: 4 Gün)

Programlama dillerine giriş ve karşılaştırma, Python’un biyolojik veri analizinde kullanım alanları, Python’a giriş ve programlamanın temel kavramları, Örnek programlama uygulamaları

BE -10: Biyolojik Veriler için Modern Görüntüleme Yaklaşımları : D3js
JavaScript kütüphanesi

Görüntüleme yaklaşımlarına giriş ve karşılaştırma, D3js’nin biyolojik veri görüntülemede kullanım alanları, D3js’ye giriş ve görüntülemenin temel kavramları, D3js ile web tabanlı uygulama geliştirme

BE -11:  Gerçek Zamanlı – real time– PCR Veri Analizi (Süre 1 gün)

Gerçek zamanlı PCR deneyinizi nasıl planlamalısınız? Elde ettiğiniz veriyi istatistiksel olarak nasıl analiz etmelisiniz?

BE -12:  R Programlamaya Giriş (Süre 3 Gün)

Tüm dallarda araştırmacılar ve öğrenciler için R programa dili ve uygulamaları

Comments are closed.