MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ KURSU

Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu 1 (MBTK-1) 

DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, PCR
1. Gün: DNA izolasyonu, agaroz  jel elektroforezi  (9.00 – 18.00)
2. Gün: PCR, Sekans Teorisi, BLAST’a giriş (9.00 – 18.00)
Uygulamalar
Her katılımcıya deneyi kendisinin yapma fırsatı sağlanmaktadır. Fenol/kloroform/izoamil alkol (PCI) yöntemiyle bitki veya fungus veya hayvan materyalinden DNA izolasyonu, izole edilen DNA ile PCR, bu DNA ve PCR ürünleriyle iki ayrı agaroz jel uygulaması yapılmaktadır. Laboratuvar uygulamalarının yanısıra, her bir katılımcı bilgisayarında örnek DNA sekans kromatogramları inceleyip, BLAST analizi yapar. Lab önlüğü getirilmelidir. Katılımcılar, dizüstü bilgisayarlarını kursun ikinci günü getirmelidir.

Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu 2 (MBTK-2)

PCR ürünü klonlanma, plazmit izolasyonu, agaroz jel elektroforezi
1. Gün:  T/A klonlama, uygun hücre hazırlama, kimyasal transformasyon, sekans teorisi, (9.00 – 18.00)
2. Gün: Koloni-PCR, plazmit izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, BLAST (9.00 – 18.00)
Uygulamalar
Her katılımcıya deneyi kendisinin yapma fırsatı sağlanmaktadır. PCR ürünü agaroz jelden kesilmekte ve T/A klonlama plazmitine klonlanmaktadır. Uygun (competent) E.coli hücre hazırlanıp, kimyasal transformasyon uygulandıktan sonra rekombinant kolonloniler mavi/beyaz seçme yöntemiyle seçilmektedir. Plazmit içeren E.coli suşlarından koloni-PCR ve plazmit izolasyonu yapılmaktadır. Bu PCR ürünleri ve plazmitler iki ayrı agaroz jel uygulaması yapılmaktadır. Laboratuvar uygulamalarının yanısıra, her bir katılımcı bilgisayarında örnek DNA sekans kromatogramları inceleyip, BLAST analizi yapar. Lab önlüğü getirilmelidir. Katılımcılar, kursun ikinci günü dizüstü bilgisayarlarını getirmelidir.

Eğitmen, yer ve ücret için tıklayınız.

 Yemek aralarının süresi ve saati, uygulamanın süresi ve teorik derslerin saati deneysel koşullara göre değişebilir. Tüm grubun MBTK-1 ve MBTK-2 kursunu birlikte alması durumunda, MBTK-1 ve MBTK-2’de bulunan aynı teorik anlatımlar bir sefer anlatılacaktır. MBTK 1 ve MBTK 2,  en az iki katılımcı olması durumunda istenilen tarihte açılabilir.

KURS BAŞVURU FORMU

Comments are closed.