Kış Bilim Okulu

2016 kis bilim okulu
Her gün saat 9.00-18.00 arasında;

SÜPER ÇEVRECİLER, ekosistemler ve ekosistemleri etkileyen insan etkinlikleri, enerji verimliliği, geri dönüşüm, tasarruf, atık yönetimi konularında bilgi edinecek; bir göl ekosistemini hem yerinde hem de deneylerle inceleyecek, bitki-hayvan-mikroorganizma örnekleriyle çalışmalar yapacak ve karbon ayakizi hesaplamayı, kompost-fermentasyon-geri dönüşüm yapmayı öğrenecek ve doğada yön bulma etkinlikleri yapacaklar.

SÜPER DEDEKTİFLER, kurgulanmış adli olayları çözmeye çalışırken olay yeri kanıtlarını toplayacaklar. Bunları fiziksel-kimyasal-biyolojik-psikolojik-bilişimsel yöntemlerle inceleyecek ve suçluların izini sürecekler. Gerçek olayları çözen uzmanlarla görüşüp deneyim kazanacaklar. Süper bir dedektif olmak için gereken algıların ve duyuların kullanımına yönelik dikkat testleri, fotoğraf inceleme, video izleme, tek duyu organını kullanma uygulamaları yapacaklar. 

ÜSTELİK, bunları yaparken kuşluk-öğle-ikindi öğünlerinde sağlıklı beslenecek ve sağlıklı beslenme kurallarını da öğrenecekler…

Comments are closed.