Biyoakademi

Biyolojik Bilimler alanında uygulamalı eğitimler vermek üzere kurulmuş olan BiyoakademiBiyans Biyolojik Ürünler’in eğitim hizmetleri markasıdır.

hakkimizda_kurucular4

Lisans/lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar, teknikerler ve kendini geliştirmek isteyenler, biyolojik bilimlerle ilgili laboratuvar ve bilgisayar tekniklerini öğrenme ve uygulama sıkıntısı yaşamaktadır. Biyoakademi, teorik bilgiyi uygulamaya aktaramamış herkes için uygulamalı temel moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya laboratuvar teknikleri ile biyoenformatik kursları sunmaktadır. Laboratuvar uygulamalı kurslarımız her katılımcının kendisinin deneyi yapmasına olanak vermektedir. Bilgisayar uygulamalı biyoenformatik kurslarımızda ise katılımcılara örnek veri üzerinden uygulama yaptırmaktayız.

Kurslar süresince uygulanan deneylerin içeriği deney kurma, deney aşamalarını ve sonuçlarını tartışma ve sorun çözme becerisi kazandırmaya yönelik oluşturulmaktadır. Katılımcıların bilgi/beceri düzeyleri, çalışma alanları  ve beklentilerini kurs öncesinde belirleyerek daha verimli bir eğitim planlamaya çalışıyoruz. Özel gruplar için kurslar düzenlenebilmekte ve kursların uygulamaları katılımcı altyapısı ve isteğine göre şekillendirilebilmektedir. Böylelikle Biyoakademi, ülkemizde ve komşu ülkelerdeki laboratuvarların etkin kullanılabilmesi için mesleki gelişime katkıda bulunmaktadır.

Biyoakademi, ilköğretim ve lise düzeyindeki biyoloji/kimya atölye çalışmalarıyla da geleceğin doktor, ziraat mühendisi, kimyager, biyolog ve nice farklı alanda genç beyinlerin yetişmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Comments are closed.