Uygulamalı Mikrobiyoloji Kurslarımız

UMK -1: Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları, besi yeri tipleri ve hazırlanması, mikroorganizma ekim teknikleri, mikroorganizma kültür tipleri, farklı materyallerden mikroorganizma izolasyon teknikleri,  gram boyama, sterilizasyon teknikleri, mikrobiyolojik örneklerin kısa ve uzun süre saklanması için hazırlanması, mikrobiyolojide kullanılan temel biyokimyasal testler (Süre: 4 gün)

Comments are closed.