Moleküler Biyoloji-Biyokimya Uygulamalı Teknik Kursları

MBTK-1 : DNA izolasyonu, Primer tasarımı, PCR Teknikleri ve Analizi (Süre: 4 gün)

MBTK- 2 : PCR ürünün klonlanması, Plazmit izolasyonu, Sekans Teorisi, BLAST’a giriş        (Süre: 2 gün)

MBTK- 3 : RNA izolasyonu, cDNA yapımı, Real Time PCR uygulamaları (Süre: 3 gün)

MBTK- 4 : Proteomiks (Protein izolasyonu, 2D Elektroforez analizi, Protein yapı ve BLAST Analizleri) (Süre: 4 gün)

MBTK- 5 : Temel Biyokimya Teknikleri (protein – şeker miktarı belirlenmesi, enzim aktivite analizleri, tampon hazırlama, presipitasyon, titrasyon, kromatografik ve spektroskopik analizler) (Süre: 5 gün)

Comments are closed.