Eğitim Modelimiz

Biyoteknoloji ve yaşam bilimlerine dayalı teknikler uygulama ve pratik ile öğrenilir. Amacımız kurs katılımcılarımıza, teorik bilgilerini pratiğe aktarma ve deney kurma becerisini kazandırmaktır.

Eğitimlerimiz içeriğine göre laboratuvar ya da bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar uygulamalı kurslarımız her katılımcının birebir deneme yapmasına imkân verecek şekilde en fazla 10 kişi olarak düzenlenmektedir. Bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilen Biyoenformatik temelli kurslarımızda ise katılımcıların örnek datalar üzerinden uygulama yaparak programları öğrenmesi sağlanmaktadır.

Eğitimlerimizde sadece teknikler ya da cihazların nasıl kullanılacağının ötesinde;

  • Katılımcıların çalıştıkları materyallere yakın numune örnekleri seçilerek ön numune hazırlığı,
  • Deney bileşenlerinin öğrenimi,
  • Deney aşamalarında dikkat edilmesi gerekenler,
  • Deney prosedürü ve malzeme seçiminde önemli noktalar,
  • Katılımcıların birebir kendilerinin deneysel süreci takip ederek yapmaları,
  • Deney sonuçlarının birlikte yorumlanması ve hata varsa değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerimizi organize ederken mutlaka;

  • Katılımcılara uygulanan ön değerlendirme anketi ile temel seviyeleri, çalışma alanları  ve beklentileri öğrenilir.
  • Eğitim sırasında gruplandırmada bu bilgiler göz önünde bulundurulur.
  • Eğitim sonunda değerlendirme anketi yapılarak öneri, tavsiye ve varsa şikayetleri alınarak kurslarımızın müşteri memnuniyeti odaklı iyileştirilmesine özen gösterilir.

Comments are closed.