2018 ÜCRETLERİ

Hesap Bilgilerimiz:

Hesap Sahibi: BİYANS BİYOLOJİK ÜRÜNLER AR-GE DAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Hesap Numarası: İŞ BANKASI / ODTÜ TEKNOKENT ŞUBESİ
IBAN: TR 16 0006 4000 0014 3700 0266 47

ÖNEMLİ : Dekontun açıklama kısmına ad ve soyad belirtmeyi unutmayınız.Bursuz öğrencilere ve çalışmayanlara, durumlarını ispat eden belge-kimlik gösterdiğinde, indirim yapılmaktadır. Bilgi için arayınız: 0 544 399 41 08

KURSLAR

Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları Kursu (Eğitmen: Farzin Asghari Sana, PhD ve Özgecan Erdem, MSc)
TMK-1: Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları Kursu-1:Besi yeri tipleri ve hazırlanması; mikroorganizma ekim teknikleri, kültür tipleri, anti mikrobiyal tarama (Kirby Bauer) testi, gram boyama, birkaç biyokimyasal test (Süre: 2 gün) Ücret: hafta içi 440 TL + %18 KDV; 2 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan altı kişidir (hafta sonu 500 TL + %18 KDV). Gıda Mikrobiyolojisi Kursu (TMK-2) veya Çevre Mikrobiyolojisi Kursu (TMK-3),  TMK-1’in her gününe üç saat gıda/çevre mikrobiyolojisi uygulamaları ve açıklamaları eklenerek yapılmaktadır. Ücretler: TMK-1: 500 TL + %18 KDV. TMK-2 ve TMK-3, istek üzerine TMK-1 kursuna eklenmekte ve şu ek ücretler alınmaktadır: 300 TL + %18 KDV.

Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursları (Eğitmen: Banu Avcıoğlu, PhD)
MBTK-1: DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, PCR – Bitki/fungus/hayvandan DNA izolasyonu, izole edilen DNA ile PCR, bu DNA ve PCR ürünleriyle agaroz jel uygulaması yapılmaktadır. Süre 2 gün. Saat 9.00-17.00. Ücret: hafta içi 440 TL + %18 KDV; 2 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan altı kişidir (hafta sonu 500 TL + %18 KDV).
MBTK-2: PCR ürünü klonlanma, plazmit izolasyonu, agaroz jel elektroforezi – PCR ürünü agaroz jelden kesilmekte , T/A klonlama plazmitine yapıştırılmakta (ligation) ve uygun (competentE.coli hücre hazırlanıp, kimyasal transformasyon yapılmaktadır. Rekombinant koloniler mavi/beyaz seçme yöntemiyle seçilmektedir. Plazmit içeren E.coli suşlarından koloni-PCR ve plazmit izolasyonu yapılmaktadır. Bu PCR ürünleri ve plazmitlerle agaroz jel elektroforezinde ayrılır.  Süre 2 gün. Saat 9.00-17.00. Ücret: hafta içi 440 TL + %18 KDV; 3 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR, kontenjan altı kişidir (hafta sonu 500 TL + %18 KDV).
Birleştirilmiş MBTK-1 ve BE-2:  DNA izolasyonu, PCR , agaroz jel elektroforezi, BLAST’a ve PRİMER tasarımına giriş : 2 gündüz +1 akşamÜcret: hafta içi 550 TL + %18 KDV; 2 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan altı kişidir (hafta sonu 650 TL + %18 KDV). 

Hızlandırılmış MBTK-1 ve MBTK-2: DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi, PCR, PCR ürünü klonlanma, plazmit izolasyonu –  Bitki/fungus/hayvandan DNA izolasyonu, izole edilen DNA ile PCR, bu DNA ve PCR ürünleriyle agaroz jel uygulaması yapılmaktadır. PCR ürünü agaroz jelden kesilmekte , T/A klonlama plazmitine yapıştırılmakta (ligation) ve uygun (competentE.coli hücre hazırlanıp, kimyasal transformasyon yapılmaktadır. Rekombinant koloniler mavi/beyaz seçme yöntemiyle seçilmektedir. Plazmit içeren E.coli suşlarından plazmit izolasyonu yapılmaktadır. Süre 3 gün. Saat 9.30-17.30. Ücret: üç gün hafta içi 660 TL + %18 KDV; 2 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan altı kişidir (bir gün hafta içi ve iki gün hafta sonu 750 TL + %18 KDV). NOT: Yalnızca MBTK-1’e katılmak isteyenler, ilk iki gün katılır ve MBTK-1 ücreti öder, yani, hafta içi 440 TL + %18 KDV, hafta sonu 500 TL + %18 KDV)

Biyoenformatik Kursları
BE 1: Temel Biyoenformatik Uygulamalı Eğitimi Biyoinformatiğe ve Yüksek Çıktılı Teknolojilere Giriş (Genom Veritabanları (Ensembl, NCBI, UCSC Genome Browser), Proteom Veritabanları (UniProt, InterPro), Mikrodizi (Microarray), Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing), Fonksiyonel Analizler (Çoklu gen listelerinin Analizi, GO Analizi, KEGG Analizi, Transkripsiyon Faktörü Analizi, miRNA Analizi), Network Analizlerine Giriş. Süre 2 gün. Saat 10.00-18.00. Ücret: 380 TL + %18 KDV ; 6 KATILIMCI OLDUĞUNDA  AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir.
BE-2+ Primer Tasarımına ve BLAST´a Giriş. NCBI üzerinden nükleik asit veri tabanını inceleme, hedef bölgeye PCR primeri yapma ve BLAST uygulamaları. Süre 1 gün. Saat 10.00-15.00.  Ücret: Hafta içi 170 TL + %18 KDV; 2 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir (hafta sonu 225 TL + %18 KDV). (Eğitmen: Banu Avcıoğlu, PhD).
BE -5: Cytoscape ile Ağ Analizi – Biyolojik veri setlerinin Cytoscape programıyla ağ analizlerinin yapılması ve yorumlanması. Süre: 1 gün. Saat 10.00-18.00. Ücret: 200 TL + %18 KDV; 6 KATILIMCI OLDUĞUNDA  AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir) (Eğitmen: Sultan Nilay Can, MSc).
BE -6: Yaşam Bilimleriyle Uğraşanlar için Temel İstatistik – Biyoloji, tıp, ziraat vb alanlarda çalışanların ihtiyaç duyduğu istatistik bilgisi ve uygulamaları. Süre: 2 gün. Saat 10.00-18.00. Ücret: 380 TL + %18 KDV; 6 KATILIMCI OLDUĞUNDA  AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir) (Eğitmen: Sultan Nilay Can, MSc).
BE -7: Filogenetik Analiz Eğitimi – Filogenetik analiz algoritmalarına giriş,  Arlequin, MEGA5 ile uygulamalı filogenetik analiz, filogenetik ağaç oluşturma. Süre: 2 gün. Saat 10.00-18.00. Ücret: 380 TL + %18 KDV; 4 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir) (Eğitmen: Zeynep ÖzkeserliMSc).
BE-11: Gerçek Zamanlı – real time– PCR Veri Analizi – Gerçek zamanlı PCR deneyinizi nasıl planlamalısınız? Elde ettiğiniz veriyi istatistiksel olarak nasıl analiz etmelisiniz? Süre: 1 gün. Saat 10.00-18.00. Ücret: 250 TL + %18 KDV; 4 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir. (Eğitmen: Zeynep ÖzkeserliMSc)
BE-12:  R Programlamaya Giriş R programlama dili ve uygulamaları, süre: 3 gün. Saat 10.00-16.00. Ücret: 600 TL + %18 KDV; 4 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR, kontenjan altı kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir.
Mini Biyoenformatik ve Primer Tasarımı: BLAST, Hizalama (alignment), NCBI vb veritabanları, primer tasarımı Süre: 1 gün. Saat 10.00-17.00. Ücret: 200 TL + %18 KDV; 6 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir. (Eğitmenler: Zeynep ÖzkeserliMSc-Banu Avcıoğlu, PhD, Sultan Nilay Can, MSc)
BE-13: Excel’le Veri Analizi ve İstatistik   Biyolojik veri setlerinin Excel’le analizlerinin yapılması, istatistik uygulamaları. Süre: 1 gün. Saat 10.00-18.00. Ücret: 200 TL + %18 KDV; 6 KATILIMCI OLDUĞUNDA  AÇILIR; kontenjan sekiz kişidir, katılımcılar dizüstü bilgisayar getirmelidir) (Eğitmen: Sultan Nilay Can, MSc).

Laboratuvar Yönetimi ve Proje Hazırlama Kursları
PH-1: Yeni Başlayanlar için Uygulamalı Proje Hazırlama Proje planlaması, sürdürülebilirliği, proje döngüsü yönetimi aşamaları, mantıksal çerçeve, çalışma – iş planı, proje başarı kriterlerinin belirlenmesi, proje değerlendirme analiz yöntemleri, proje bütçesi hazırlama, bilimsel-teknolojik-sivil toplum- girişimcilik proje destekleri, proje hazırlama uygulaması Süre: 1 gün. 
PH-2: Yaşam Bilimleri Girişimcileri için Uygulamalı Proje ve İş Modeli Geliştirme Eğitimi Yaşam bilimleri (temel bilimler, mühendislik) girişimciliği – teknolojik iş fikirlerinin iş modeline aktarılması,teknoloji temelli proje planlaması, proje bütçesi hazırlama, proje desteklerinde ortak ve farklı noktalar, uygulamalı iş modeli oluşturma ve proje hazırlama uygulaması
Ücretler:1 günlük eğitim: 200 TL+ %18 KDV, 2 günlük eğitim: 380 TL+ %18 KDV; 4 KATILIMCI OLDUĞUNDA AÇILIR;, kontenjan on kişidir, Saat 10.00-18.00)  (Eğitmen: Zeynep (Yurtkuran) Çeterez, MSc)

BURSSUZ VEYA ÇALIŞMAYAN ÖĞRENCİ, ÇALIŞMAYAN, GRUP VB DURUMLAR İÇİN İNDİRİM YAPILMAKTADIR. İLETİŞİME GEÇİNİZ.

BU KURSLARIMIZIN TAMAMI BİYOAKADEMİ EĞİTİM YERİMİZDE YAPILMAKTADIR. 

 

Comments are closed.