AçıkLAB Başvuru Formu
 •   masa üstü 1,5 mL rotorlu sentrifüj
    çeşitli mikropipetler
    masa üstü 15mL sentrifüj
    vortex karıştırıcı
    PCR cihazı (thermal cycler)
    ısı bloğu
    ışık mikroskopu
    mini spin sentrifüj
    agaroz jel elektroforezi
    UV transilluminatör
    hassas tartı
    tartı
    mikrodalga fırın
    bek ateşi
    ısıtıcılı manyetik karıştırıcı
    inkübatör
    etüv
    otoklav
    -20 C
    buzdolabı
    -80 C

Comments are closed.